WHO ابتلای مجدد برخی از بهبودیافتگان کووید-۱۹ را بررسی می‌کند