86 درصد تهرانی ها موافق افزایش محدودیت های کرونایی هستند

نظر شما چیست ؟