ماه: دسامبر 2020

پوست خربزه جبهه ایستادگی زیر پای آقا محسن

[ad_1] افرادی مانند محسن رضایی در قدم نخست نیاز به واکاوی اساسی عملکرد خود در چرایی شکست‌های‌شان دارند. تصمیم‌سازان اطراف او با رؤیا‌پردازی و وارونه‌نگاری از واقعیت جایگاه سیاسی محسن رضایی، در همه این سال‌ها او را تهییج و ترغیب به شرکت در انتخابات می‌کنند و او همچنان دست خالی بیرون می‌آید. [ad_2] Source link