ماه: آوریل 2020

آذربایجان – باکو هتل ها انداخته

[ad_1] استخراج نام خود را از فارسی باستان واژه به معنی “شهر که در آن باد’ شهر باکو پایتخت و بزرگترین شهر آذربایجان می باشد. خانه را به حدود 3 میلیون نفر نفت خیز باکو یکی از معروف ترین و نفت-تولید مراکز جهان است. همراه با آن غنی از نفت و اقتصاد شهر باکو با آن تعداد زیادی از تئاتر اپرا و باله برخوردار غنی و پر جنب و جوش فرهنگی زندگی خود را. شهر باکو نیز معروف است به عنوان یکی از پیشرو های فرهنگی و مراکز آموزشی قفقاز. در همان زمان با آن تعداد زیادی از منظره باغ…