2019 به عنوان گرم‌ترین سال اروپا ثبت شد

نظر شما چیست ؟