10 مورد مهم کولر گازی

10 مورد مهم کولر گازی

آبوهوا: وضعیت آبوهوایی هم در عملکرد کولر گازی نقش مستقیمی دارد. کنترل از شیوه دور ندارند و مصرف برقشان نیز بالاتر از دیگر مدلهای کولر گازی است. کولر گازیها میتوانند چه در فصل سال و چه در فصل گرم هوای خنک و گرمی را تولید نمایند به همین دلیل شما میتوانید برای سالنهای تبارک مثل مساجد، تالارها و سالنهای پذیرایی از کولرهای گازی حیاتی ظرفیت بالا استعمال کنید. برای شهرهایی که آبوهوای بسیار گرم دارند می بایست کولرهای گازی حساس ظرفیت حداقل 18 هزار BTU گزینش کنید. بستگی دارد. در تهران و در یک آپارتمانهای مسکونی کلیدی متوسط متراژ 85 متر در عمده وقت ها یک کولر گازی 24 هزار کفایت میکند. درصورتیکه اتاق بهشدت آفتابگیر باشد بایستی میزان حدود یک هزار بیتییو به گنجایش فعلی کولرگازی بیش تر کنید. کولر گازی پنجرهای مجموعهای یک تکه میباشد که یک کندانسور در انتهای آن رو به خارج قرار داراست و هوا از شیوه فن کندانسور دمیده خواهد شد، بدین ترتیب گرمای کندانسور را از دربین میبرد. ولی کولر گازی اسپیلت، دوبخشی است: بخشی که در اتاق نصب می گردد و موتور و کمپرسور که در خارج از اتاق قرار دارد. کولر گازیهای پنجره ای داخل پنجره یا این که روی یک عدد از دیوارهای بیرونی ساختمان کارگزاشتن می کنند بهطوری که نیمی از دستگاه در فضای داخل و نصفه دیگر آن در فضای خارج و در مجاورت هوای آزاد قرار گیرد. اما هرکسی اهمیت توجه به محل سکونت یا کار و فضای موجود ممکن هست به سراغ یک عدد از انواع کولرهای گازی برود. همین کویل بیرونی کندانسور نامیده می شود زیرا مبرد از وضعیت گاز به مایع تبدیل می شد درست مثل رطوبتی که بر روی شیشه سرد یه پنجره تولید می شود. به همین شکل که یکی از از یونیت ها در محیط بیرونی ساختمان نصب می شود و یونیت داخلی را می توان در هر مکانی از ساختمان کارگزاشتن نمود. کولر گازی یکی از دیگر از گونه های سیستمهای تهویه مطبوع (HVAC) است. بعلاوه، زمانی کولر گازی بزرگتر از اندازه باشد، مدام در حال خاموش و روشن شدن هست که به جهت مصرف برق اصلاً خوب نیست. تفاوت مهم کولر گازی و آبی علاوه بر ساختار و نوع ساخت و شیوه عمل انها، ترموستات در سیستم کنترلی کولر آبی هست که بتواند روزگار روشن بودن کولر را حیاتی توجه به دمای محیط مدیریت کند که این خود نقض بزرگی به حساب می اید. ترموستات می تواند زمانه روشن بودن کولر را اصلی اعتنا به دمای محیط مدیر کرده که خود عیب بزرگی در کولر آبی است. این دوتکه بودن امداد میکند تا دستگاه اهمیت کمترین میزان صدا فعالیت کند. برای اشخاصی که هر جور نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در گزینه چگونگی استعمال از چه کولر گازی خوب تر است ، شما احتمال دارد می توانید با ما در ورقه وب تماس بگیرید.

نظر شما چیست ؟