۳ استان رکوددار مرگ و میر کرونا در کشور

نظر شما چیست ؟