۱.۱ ترلیون دلار آورده کرونا برای آمازون

نظر شما چیست ؟