«یک میلیون دلار» برای ارائه شواهد تقلب در انتخابات آمریکا

نظر شما چیست ؟