یک اقصاد‌دان: منابع مالی محدود است؛انتظار معجزه اقتصادی از دولت نداشته باشیم

یک اقصاد‌دان: منابع مالی محدود است؛انتظار معجزه اقتصادی از دولت نداشته باشیم

[ad_1]

برای شرایط کنونی نباید انتظار معجزه از دولت داشته باشیم، چون دولت هر کاری بخواهد کند، نیاز به منابع دارد. البته می‌شود سیاست‌های غلطی را اجرا کرد و شرایط را به سمت بدتر بودن تشدید کرد، ولی برای بهبود شرایط باید مجموعه‌ای سیاست‌گذاری‌هایی صورت گیرد تا بتواند پروژه بزرگ ایجاد رشد اقتصادی و حرکت اقتصادی را تامین کند.

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟