یک آمریکایی جو بایدن و معاونش را به قتل تهدید کرد

نظر شما چیست ؟