یونیت هیدرولیک چیست و چگونه کار می کند؟

یونیت هیدرولیک چیست و چگونه کار می کند؟

هیدروموتور دنده ای را هم می قدرت در ترکیب اهمیت جعبه دنده های کاهنده گزینه به کارگیری قرار بخشید که در این حالت، دستیابی به شتاب های کاهش از 1 بدور بر دقیقه کلیدی گشتاورهای بالاتر از 400 N.m امکان پذیر می باشد. یونیت هیدرولیک هیدروموتور دنده ای را هم می قدرت در ادغام اهمیت جعبه دنده های کاهنده آیتم استعمال قرار اعطا کرد که در این حالت، دستیابی به سرعت های کمتر از 1 بدور بر دقیقه با گشتاورهای بالاتر از 400 N.m قابلیت پذیر می باشد. این کارداران عبارتند از: محدودیت فشار، گنجایش اقتدار و حجم مخزن و خصوصیات بدنی. مزیت مهم این شیوه ، محدود نبودن ، و قرار گرفتن روزنه های مکش و تخلیه باطن روغن می باشد . این طرز مناسب میباشد . همه اصول و قواعدی که غالبا در اجرای فولادکاریهای صنایع مورد استفاده قرار میگیرد، در ایجاد یونیت هیدرولیک هم کاربرد خواهد داشت به همین ادله از توضیح کلیات این دعوا صرفنظر کردهایم. به طور معمول برای یک موتور احتراق داخلی به جهت رسیدن به سطح گشتاور مورد نیاز برای یک یونیت هیدرولیک، مقدار نامی توان اسب بخار تقریباً دو و نیم برابر بخش اعظم از یک موتور الکتریکی شبیه است. با به کار گیری از این دو ، هم محوری صحیح و اتصال انعطاف پذیر بین محورهای پمپ و الکتروموتور فراهم می شود . مخزن ها را باتوجه لیتراژ پمپ هیدرولیک تعیین می نمایند .جنس مخزن هیدرولیک را از آهن معمولی همان st32 ، آلومینیوم ، استیل حساس دقت گونه خواهش و نوع حالت محیطی دستگاه طراحی و ساخته می شود. یک سیستم درونی میباشد که به طور کلی شامل یک موتور، مخزن سیال و یک پمپ است. اضطراری به ذکر هست مسلما پاورپک و یونیت هیدرولیک را ز یک مرکز دارای (هیدرولیک نادری) تهیه کاربرد یونیت هیدرولیک نمایید. در یونیت هیدرولیک حیاتی شاسی ، شالوده الکتروموتور ، بر بر روی ضربه گیر کارگزاشتن می شود ، و پمپ توسط گلدانی و کوپلینگ انعطاف پذیر به الکتروموتور متصل می شود . در صورتی که شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم یونیت هیدرولیک 700 بار بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

نظر شما چیست ؟