یادداشت سوم پدرو آلمودوار (کارگردان بزرگ اسپانیایی) از قرنطینه ؛ زنده باد اندوه

یادداشت سوم پدرو آلمودوار (کارگردان بزرگ اسپانیایی) از قرنطینه ؛ زنده باد اندوه

یادداشت سوم پدرو آلمودوار (کارگردان بزرگ اسپانیایی) از قرنطینه ؛ زنده باد اندوه

[ad_1]

صیبت و اندوه شدید (همراه با هم و بدون فشار روحی) شرایط مثبتی به وجود می آورند، واقعیت است که عدم اجبار پاسخگویی به نیازهای روزمره، به انسان حس آزادی می دهد.

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟