گل‌محمدی: از قهرمانی نا امید شدند و به دنبال تعطیلی لیگ هستند