گرفتگی بینی ویروس را بیشتر پخش می‌کند

نظر شما چیست ؟