گرجستان/ گروگان گرفتن بیش از 20 نفر در یک بانک

نظر شما چیست ؟