کیفرخواست ۱۰۰ نفر از متهمان جرایم مالی شهرداری اهواز صادر شد

نظر شما چیست ؟