کودکان درباره ی کرونا چه فکر می‌کنند؟ (فیلم)

نظر شما چیست ؟