کنایه رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به ترامپ

نظر شما چیست ؟