کمک یک‌ ماهه تایلند به شهروندانش برای جبران خسارات کرونا