کشف 7 انبار بزرگ احتکار ارزاق عمومی و دستگیری 8 متهم در ایرانشهر

نظر شما چیست ؟