کشف یک خودروی میلیاردی قاچاق در کردستان

نظر شما چیست ؟