کرونا ۳۴ هزار نفر را در تهران بیکار کرد

نظر شما چیست ؟