کرونا و تعطیلی تهران؛ آیا نماینده ها اعتباری ندارند؟!

کرونا و تعطیلی تهران؛ آیا نماینده ها اعتباری ندارند؟!

[ad_1]


اگر نمایندگان در مهم ترین موضوع، یعنی جان موکلان شان این گونه به حاشیه رانده شوند، پس بود و نبودشان به چه درد می خورد؟

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟