کرونا سرمایه گذاران خارجی را از چین فراری داد

نظر شما چیست ؟