کرونا در قم؛ بستری ۱۹ کودک با مشکل حاد تنفسی

نظر شما چیست ؟