کربن فعال چه ویژگیهایی دارد ؟

کربن فعال چه ویژگیهایی دارد ؟

فیلتر های هوا در دستگاه تنفس . علاوه بر این کربن فعال ممکن می باشد علایم را در اشخاص در گیر به پرفشاری های متنوع (یک بیماری نایاب ژنتیکی) که بر روی پوست روده و سیستم عصبی تأثیر میگذارد، بدتر کند. اندازهی قطر دانههای این کربن بین ۳۵/۰ تا ۸/۰ میلیمتر است و به دلیل ترازو دانه ریز کاندیدای قابل قبولی جهت استعمال در بستر سیال مثل سیستم فیلتراسیون آب است. تخلخلهای ماکرو (Macro porosity): قطر تخللها به طور متوسط بیشتر از ۵۰ نانومتر است. تخلخلهای مِزو (Meso porosity): قطر تخللها به طور میانگین دربین ۲ تا ۵۰ نانومتر است. لذا، در مورد به کار گیری از این گونه کربن برای جذب مواد معدنی مثل طلا، میزان ذرات می بایست در محدوده ۴/۱ تا ۳۵/۳ میلیمتر باشند. هرچه اندازه ذرات یک زغال فعال ریزتر باشد، دسترسی به تراز ویژه بیشتر، خوب تر و در سرانجام سرعت جذب فراتر خواهد بود. دلیل آن تراز ویژهی فراتر این کربنها نسبت به جور پودری است. در ضمن ترازو و صورت تخللها نیز در میزان عمل آن اثر گذار است. مقدار رطوبت کربن فعال دارای مقدار کاهش وزن آن میزان گیری میشود؛ به‌این رخ که کربن فعال را تا دمای 150 مرتبه سانتیگراد حرارت میدهند و بعد از آن فرصت می‌دهند تا خشک شود و به وزن ثابت رسد (معمولا پس از 3 ساعت) و آن‌گاه میزان کاهش وزن را چک میکنند. اساساً ابن ماده را بر اساس روشهای تولید، ترازو ذرات و کاربردهای صنعتی آن دستهبندی و نامگذاری مینمایند که در همین بخش به آن اشاره میکنیم. در همین حالت ماده اولیه سوخته و خاکستر آن برجای میماند. خب هم اکنون چرا ساختاری پوکی اساسی ارتقا مرحله را به جهت همین چنین ماده ای تولید می کنند؟ کربن پودری سطح فعال بیشتری نسبت به گونه های دیگر کربن دارد. در صورتی که عرق بیشتری بر روی پوست باقی بماند موجب فعالیت بیشتر باکتری ها می شود. هر چه IODINE NUMBER کربنی فراتر باشد منافذ بخش اعظم و تراز تماس بیشتری را برای جذب گازها و بقیه ناخالصی ها زغال فعال کربن اکتیو دارد.

نظر شما چیست ؟