کدام روسای جمهور آمریکا ۴ ساله شدند؟ (فیلم)

نظر شما چیست ؟