کاهش ۴۰ درصدی فروش جهانی خودرو درپی کرونا

نظر شما چیست ؟