کانادا مجوز استفاده از واکسن کرونا را صادر کرد

نظر شما چیست ؟