کانادا: اقدام آمریکا در مسدود کردن صادرات ماسک را تلافی نمی کنیم

نظر شما چیست ؟