«کامبوزیا پرتوی» در بیمارستان بستری شد/ علت: سکته مغزی

نظر شما چیست ؟