کارگردان «زیرخاکی»: گوهر خیراندیش مقصر است

نظر شما چیست ؟