کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA بین المللی در دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA بین المللی در دانشگاه تهران

[ad_1]

پذیرش دوره کارشناسی ارشد MBA بین المللی مشترک کاردیف متروپولیتن انگلستان و دانشگاه وارنا بلغارستان با همکاری دانشکده فنی دانشگاه تهران از طریق مصاحبه  و بدون محدودیت نوع رشته قبلی.

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟