کاخ سفید: سازمان های دولتی نباید با بایدن همکاری کنند

نظر شما چیست ؟