ژاپن وضعیت اضطراری ملی اعلام می‌کند

نظر شما چیست ؟