چین نمونه‌ خاک ماه را جمع آوری می‌کند

نظر شما چیست ؟