چه کسانی در برابر کرونا، آسیب پذیرتر از دیگرانند؟ (فیلم)

نظر شما چیست ؟