چرا نتیجه انتخابات آمریکا روز چهارشنبه مشخص نمی‌شود؟

نظر شما چیست ؟