چرا جیغ‌‌کشیدن را دوست داریم و از آن متنفریم؟

چرا جیغ‌‌کشیدن را دوست داریم و از آن متنفریم؟

[ad_1]

دیوید پاپلِ روان‌شناس با بررسی تصاویر مغز کسانی که به صدای جیغ‌های انسانی گوش می‌دادند دریافت بر‌خلاف سایر صدا‌های انسانی، صدای جیغ با بخش آمیگدالا در مغز در ارتباط است یعنی همان بخشی از مغز که ترس و خشم و سایر عواطف شدید را پردازش می‌کند.

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟