چرا «تست کرونا» تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد؟

نظر شما چیست ؟