چالش بازیگر مصری برای رییس جمهور فرانسه

نظر شما چیست ؟