پیگیری‌ ارسال کمک ۱۰ میلیون دلاری کویت به ایران

نظر شما چیست ؟