پیستون موتور چیست ؟

پیستون موتور چیست ؟

این پیستون عمده در موتور های مسابقه ای و موتور هایی که در معرض بار سنگین قرار دارا هستند استفاده می شود. این آلیاژ در حرارت های کلیدی انبساط دوچندان مقداری می باشد و لذا از انبساط پیستون آلومینیومی جلوگیری می کند . لذا تولید رخنه ها نمی تواند تأثیر مهمی در زمان خروج آب از بطری نیمه لبریز ساخت کند. ساخت ترک در ته بطری در زمانه خروج آب از بطری تأثیر چندانی ندارد؛ زیرا همزمان حساس خروج آب از در بطری پاره ای هوا وارد بطری می شود که کمتر فشار هوا در بالای بطری را جبران می کند. حیاتی توجه به هدف ، تراز شارژ و حالت عمل موتورها می تواند رخ و نسبت ها تغییر و تحول یابد. زیرا حساس فشردن بالای بطری، فشار هوای محبوس در بالای بطری ارتقاء می یابد (زیرا حجم آن کمتر می یابد و در نتیجه آب سریع تر بیرون می شود. آب پر سرعت خیس از بطری خارج می شود. پاسخ: به جهت وارد شدن آب به باطن بطری شیشهای می بایست هوای داخل آن بیرون گردد و آب داخل بطری جایگزین گردد. پاسخ: در حالتی که از درپوش دو سوراخه به کارگیری میشود، هوا به راحتی میتواند از ترک دوم بیرون شود و آب جایگزین آن پیستون استاندارد پیکان شود. ۱- پیشبینی کنید اصلی ریختن آب داخل قیف شکل الف چه اتفاقی میافتد. چه اتفاقی میافتد؟ به دقت بازدید کنید و کارایی نمایید آنچه را که اتفاق میافتد توضیح دهید. ۳- اگر به جای درپوش تک سوراخه، از درپوش دوسوراخه به کار گیری نماییم (شکل ب)، پیشبینی نمایید چه اتفاقی میافتد. در حالتی که از درپوش تک سوراخه به کار گیری میشود، هوا راهی برای خروج از دهانه بطری را ندارد و تنها میتواند به دشواری از شکاف قیف بیرون شود. ۴- آزمایش را به یاری درپوش دوسوراخه انجام دهید و کارایی کنید آنچه را که واقعه میافتد توضیح دهید. آنچه را مشاهده میکنید، دارای توجه به اثر ها فشار هوا و همچنین اصل پاسکال تفسیر دهید. پاسخ: وقتی برگه ی لاستیکی را زیر میکشیم فشار باطن بادکنک ها کم خیس از فشار هوا میگردد و هوا وارد بادکنک می‌شود . اگر از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه پیستون تیبا لطفا از صفحه ما بخواهید.

نظر شما چیست ؟