پیام هشدار قانونگذاران جمهوریخواه آمریکا به بن سلمان

نظر شما چیست ؟