پیام اتحادیه عرب به سران جهان درباره فلسطین

نظر شما چیست ؟