پژوهشگر علوم سیاسی: آمریکا قطعا از قدرت ایران می ترسد/ وقتی که شرایط سخت تمام شد می توانیم به جنگ مشرکین برویم

پژوهشگر علوم سیاسی: آمریکا قطعا از قدرت ایران می ترسد/ وقتی که شرایط سخت تمام شد می توانیم به جنگ مشرکین برویم

[ad_1]

نمی توانیم در داخل دچار جنگ و چالش باشیم و بخواهیم در مقابل دشمنان نیز سینه سپر کنیم

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟