پوست خربزه جبهه ایستادگی زیر پای آقا محسن

پوست خربزه جبهه ایستادگی زیر پای آقا محسن

[ad_1]

افرادی مانند محسن رضایی در قدم نخست نیاز به واکاوی اساسی عملکرد خود در چرایی شکست‌های‌شان دارند. تصمیم‌سازان اطراف او با رؤیا‌پردازی و وارونه‌نگاری از واقعیت جایگاه سیاسی محسن رضایی، در همه این سال‌ها او را تهییج و ترغیب به شرکت در انتخابات می‌کنند و او همچنان دست خالی بیرون می‌آید.

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟