پلی که جان ۱۰ ها هزار نفر را نجات داد/ پل جگین چگونه رودخانه وحشی را رام کرد (فیلم)

پلی که جان ۱۰ ها هزار نفر را نجات داد/ پل جگین چگونه رودخانه وحشی را رام کرد (فیلم)

پلی که جان ۱۰ ها هزار نفر را نجات داد/ پل جگین چگونه رودخانه وحشی را رام کرد (فیلم)

[ad_1]

هنگام پر آبی رودخانه فرقی نمی‌کرد که بیمار عقرب‌گزیدگی و مارگزیدگی باشد یا مادر باردار؛ همه و همه پشت رودخانه خروشان می‌نشستند تا شاید آب کمی فروکش کند.

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟