پلنیوم باکس ارزان از کجا بخرم؟

پلنیوم باکس ارزان از کجا بخرم؟

در ادامه همین مطلب اهمیت طراحی پلنیوم باکس و مزایای استعمال از آن آشنا خوا‌هیم شد. عمدتاً جهت دارای ارتباط ساختنِ لاینِ اصلیِ شبکه هوا در سقف کاذب و پلنیوم باکس، از انواعِ نتورک خرطومی (فلکسیبل، انعطافپذیر) به کارگیری میشود که بهوسیلهی بست و چسبِ هوابندی از هر دو سو هوابندی انجام میشود. عمدتا جهت مرتبط ساختن خط با شبکه هوا در سقف کاذب و پلنیوم باکس، از انواع کانال خرطومی (فلکسیبل) استفاده میگردد که بهوسیله بست و چسب هوابندی از هر دو سو هوابندی میشود. جهت انتقال هوا به وسیله دریچه خطی یا این که دریچه های اساسی ارتفاع بلند از پلنیوم باکس به کارگیری می شود. جهت ارتقاء زیبایی گوشه و کنار داخلی ساختمانهای یک سری طبقه باید از سیستم هوارسانی استفده شود. باکس توزیع هوا از محصول ورق گالوانیزه به ضخامت نیم میلیمتر به بالا و بر پایه وضعیت فضای سقف کاذب و همچنین ارتفاع و عرض روزنه های خطی و اسلوت طراحی و ساخته می شود. جهت جلوگیری از هرگونه نشتِ هوا و افت فشار و جلوگیری از تبادلِ دمایی در میان دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همینطور جلوگیری از انتشارِ صدای هوای شناور در باطن پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا این که خارجیِ پلنیوم باکس از عایقِ الاستومری به کارگیری میشود. به خواسته هوا دهی یکنواخت به روزنه ها اهمیت طول بلند کلیدی کاربرد دکوراتیو از پلنیوم باکس استعمال می شود. قابلیتها: از آنجا که دریچه های خطی اسلوت بصورت دکوراتیو و در ارتفاع های بالا عمل می شوند و قابلیت هوادهی یکنواخت در طول بالای خرید پلنیوم باکس دریچه وجود ندارد. نکته اصلی در کمتر قیمت خرید پلانیوم باکس، تهیه و تنظیم مستقیم آن از مراکز ایجاد آن است. قیمت لحظهای و بهروز آلیاژ مصرفی در ساخت پلنیوم باکس هم بسیار تاثیرگذار است.

نظر شما چیست ؟